Skip to Main Content

Litteratursøgning på Roskilde Universitetsbibliotek: Udvidet litteratursøgning

Guide til brug af Roskilde Universitetsbiblioteks ressourcer


Vi anbefaler, at du søger den litteratur du skal bruge, igennem bibliotekskataloget soeg.kb.dk eller via de databaser som biblioteket stiller til rådighed. Du kan læse mere om bibliotekskataloget og databaserne i de øvrige faner her på siden.

Vi vil nu bygge videre på de søgetekniske redskaber du har opnået i basis litteratursøgning.

Bloksøgning

Tag udgangspunkt i jeres problemformulering og problemfelt og brainstorm søgeord.

På illustrationen herunder er de forskellige søgeord inddelt i bokse efter synonymer eller nær ved synonymer. Ud fra disse bokse kan man foretage en bloksøgning ved hjælp af boolske operatorer. Imellem boksene kan sætte et AND og indenfor boksene kan du sætte et OR mellem synonymerne.

Ud fra dit problemfelt er det vigtigt, at du overvejer dine søgeord grundigt. Det kan være en god idé at overveje, hvilke synonymer, bøjninger, forkortelser, lignende begreber osv., der findes af ordene. Derudover skal du også oversætte dine ord til engelsk. På denne måde kan du strukturere din søgning og sørge for, at du kommer omkring alle de måder, det kunne tænkes, at dit emne bliver behandlet på i litteraturen. Med andre ord ved man ikke, med hvilke ord en forfatter har valgt at beskrive sit emne. Når du begynder at læse, får du et bedre indtryk af, om der findes en bestemt terminologi indenfor dit felt.

EMNE: Stress blandt jordmødre

 

Eksempel: 

midwife* AND (stress* OR pressure* OR burnout* OR anxiety) AND (hospital* OR "health care") AND "case study"

Søgeteknikker

WILDCARD

Ved at anvende wildcard erstattes ét bogstav i ordet vha. et spørgsmålstegn. Det er f.eks. nyttigt hvis et ord kan staves på to forskellige måder som i eksemplet herunder med både s og z, men også ift. om et ord er i flertal eller ental.

Eksempel:

Globali?ation
Globalisation
Globalization

B?rn
Barn
Børn

Citationssøgning

Citationssøgning:

  • finder litteratur vha. citationsdatabaser. Her kan man se af hvem og hvor mange gange en allerede kendt artikel er blevet citeret
  • søgning frem i tiden
  • citationssøgning kan finde ny forskning, der citerer kerneartikler du er inspireret af
  • du kan lave citationssøgning i flg. databaser: Web of Science og Scopus

 

Herunder kan du se et eksempel på en citationssøgning i databasen Scopus.