Skip to Main Content

Litteratursøgning på Roskilde Universitetsbibliotek: Basis litteratursøgning

Guide til brug af Roskilde Universitetsbiblioteks ressourcer


Vi anbefaler, at du søger den litteratur du skal bruge, igennem bibliotekskataloget soeg.kb.dk eller via de databaser som biblioteket stiller til rådighed. Du kan læse mere om bibliotekskataloget og databaserne i de øvrige faner her på siden.

Strategisk litteratursøgning i 6 trin

I venstre side herunder har vi listet 6 trin til en god litteratursøgningsstrategi.

Søgeteknikker

I højre side herunder har vi beskrevet tre søgeteknikker, som du skal kunne for at få det optimale ud af din søgeprocess.

Trin 1

SØGEORD

Tag udgangspunkt i jeres problemformulering og problemfelt og brainstorm ca 10-15 søgeord. Husk at oversætte til engelsk og tænk i synonymer.

F.eks. EMNE: Stress blandt jordmødre

Ud fra emnet kunne nogle søgeord f.eks. være: stresspost-traumatic stress, burnout, anxiety, midwife, midwives, hospital, health care

Tænk også på at inkludere søgeord til jeres metode eller tilgang. F.eks: case study, kritisk psykologi.

Trin 2

HVOR MEGET OG HVILKEN LITTERATUR SØGER I? OG HVORDAN SKAL I ANVENDE DEN?

I skal afdække jeres informationsbehov. Diskutér i gruppen hvor meget litteratur I gerne skulle finde, hvor meget litteratur I har ressourcer til at læse/anvende og hvilke typer af litteratur I skal bruge. Hav for øje hvad der er forskningsbaseret og hvad der ikke er!

Se evt. hvad vi skriver om materialetyper HER

Trin 3

SØGESTRENGE OG AFGRÆNSNINGER

Lav søgestrenge til de forskelige søgninger I skal lave. Som regel kræver jeres forskellige informationsbehov forskellige søgestrenge. Se hvordan I bygger søgestrenge vha. boolske operatorer i højre kolonne her på siden.

Søgestrengene skal sandsynligvis justeres når I kommer i gang med jeres søgninger.

midwife AND (stress OR burnout)

Tænk også i filtre og afgrænsninger, søger I indenfor en bestemt periode? Søger I en særlig type materiale? Bøger? Peer-review artikler? Referenceartikler? studenterrapporter?

TIP: Installer Zotero og browser plugin, så kan I holde styr på jeres referencer mens I søger og tilmeld jer evt. et af vores Zotero kurser.

Trin 4

HVOR SKAL I SØGE HENNE OG HVAD SKAL I SØGE HVOR?

Søg f.eks. bøger, referenceartikler og peer-reviewed artikler gennem soeg.kb.dk.

Danske tidskriftartikler kan findes via bibliotek.dk

Avisartikler kan findes gennem Infomedia.

Trin 5

SØGNING, ITERATIONER OG YDERLIGERE LITTERATUR GENNEM DEN FUNDNE LITTERATUR

Reflekter over resultaterne af jeres søgninger. Giver de for mange hits, må I evt. snævre ind. Giver de for få hits, skal I måske udvide, tænke mere generelle søgerord.

Brug evt. en citationsdatabase som Scopus eller Web of Science til at undersøge den litteratur I har fundet. Er der højt citerede artikler? Er der særlige forskere, der ville være interessante at undersøge, som har forsket meget inden for feltet?

Er der særlige tidssskrifter, der er interessante for feltet? Og ikke mindst bør I kigge på litteraturlister: Hvilken litteratur bygger jeres fundne litteratur på og er der her noget interessant for jer.

Trin 6

DOKUMENTATION OG SKRIFTLIG REFLEKSION

Søgelog

I skal dokumentere jeres søgninger i en søgelog. Det gør det nemmere for andre i gruppen at se, hvad der er blevet lavet og I undgår at lave dobbeltarbejde. Desuden er det nemmere at skrive jeres metodeafsnit om jeres søgeproces, hvis i allerede har dokumenteret den i en søgelog. I søgeloggen noterer du: 1) hvad du har søgt på (inkl. afgrænsninger/filtre), 2) hvor og hvornår søgte du, 3) hvor mange resultater du fået og 4) en note til hvordan søgningen gik. Fik I for mange resultater? Var der for meget støj? Var resultaterne relevante? Etc.

Herunder kan du se et eksempel på en søgelog:

 
Database Dato Søgestreng Afgrænsning / filter resultater Noter
soeg.kb.dk 03-11-22 midwife* AND stress* bøger 129 Den her bog var rigtig relevant: link 
soeg.kb.dk 03-11-22 midwife* AND stress* peer-reviewed artikler
søgt fra 2015-2023
29.023  Vi fik alt for mange resultater.
Vi må nok prøve lidt flere søgetermer
           
           

Skriftlig reflektion

Jeres tilgang til litteratur- og informationssøgningsstrategi bør indgå som et ganske kort afsnit i jeres metode, der besvarer hvordan I har opbygget jeres vidensfelt – også hvis I ikke skriver et decideret review. På den måde demonstrerer I, at I har reflekteret over og er transparente omkring, hvordan I har søgt og udvalgt viden, hvilke bias og huller det kan medføre etc.

Eksempel:

I vores informationssøgning benyttede vi søgestrengen Midwi* AND (stress OR burnout) og søgte i EBSCO databaserne CINAHL, Academic Search Complete og APA psychinfo. Vi afgrænsede til peerreviewede artikler skrevet mellem 2012-2022 og på engelsk og d./d. gav søgningen 913 resultater. Vi gennemgik de første 100 resultater og læste titel og abstract for at vurdere relevans. På den måde udvalgte vi 10 artikler. Vores relevans kriterier var at artiklerne fokuserede på jordmødrenes stress og omhandlede lande sammenlignelige med Danmark. Vi er klar over at der kan være huller i vores søgning da ikke al funden litteratur er gennemgået, men det var ikke vigtigt for vores projekt at lave et systematisk review.

Søgeteknikker

BOOLSKE OPERATORER


De boolske operatorer kan bruges i soeg.kb.dk samt i alle databaserne. Bruger du dem, kan du effektivt kombinere dine søgeord og herved danne søgestrenge.

 

AND / OG indsnævrer din søgning og gør den mere præcis.
​Eksempel: stress* AND jordemoder

 

OR / ELLER Udvider din søgning og du har her mulighed for at inddrage synonymer, eller nær ved synonymer, i din søgestreng.
​Eksempel: stress* OR overbelastning*

 

NOT / IKKE kan være nyttig, hvis du som i nedenstående eksempel f.eks. ønsker at få litteratur, som omhandler stress blandt jordemødre, men du ikke er interesseret i, at der skal nævnes noget om privathospitaler. Man skal dog være forsigtig med at bruge denne operatorer, da du risikerer at udelukke vigtig litteratur. Bemærk i øvrigt hvordan opratorerne er kombineret vha. en parantes. Det skriver vi mere om herunder.
Eksempel: (stress* AND jordemoder) NOT privathospital*

 

Du kan sagtens lave en søgning hvor du kombinerer de boolske operatorer. Her er det blot vigtigt, at du fortæller basen med en parantes, hvilke ord som f.eks. er synonymer (OR) og hvilke der ikke er (AND).
Eksempel: (stress* OR overbelastning*) AND jordemoder

FRASESØGNING

 

Ved at sætte citationstegn om en frase eller et begreb som består af to eller flere ord, fortæller du databasen eller søgemaskinen, at den skal søge på ordene, så de står ved siden af hinanden og altså ikke enkeltvis. Særligt på engelsk er det en god idé at benytte sig af frasesøgning, da man på engelsk bruger orddeling oftere, end man gør på dansk.

Eksempler:

”sociale medier”
”work environment”
"climate change" 
"climate crisis"

TRUNKERING

 

Ved at sætte en stjerne i enden af et ord fortæller du databasen eller søgemaskinen, at den skal søge på stammen af ordet og alle tænkelige endelser.

Eksempler:

Konflikt*
Konflikten
Konfliktforebyggelse
Konflikthåndtering
konfliktløsning

Child*
Children
Childhood