Skip to Main Content

Litteratursøgning på Roskilde Universitetsbibliotek: Andre søgemuligheder

Guide til brug af Roskilde Universitetsbiblioteks ressourcer

bibliotek.dk

Bibliotek.dk er en database, som dækker de materialer, du har adgang til på danske offentlige biblioteker. Du kan bestille materialer til afhentning på dit lokale folkebibliotek eller på Roskilde Universitetesbibliotek. Alt du skal gøre, er at oprette en profil med dit NemID på dit lokale folkebiblioteks hjemmeside. Du kan læse mere om bibliotek.dk HER

Søgning i Google

undefined

Du bør IKKE bruge Google til at søge efter videnskabelig litteratur. Brug i stedet de muligheder RUC stiller til rådighed (soeg.kb.dk samt diverse databaser)

 

Google og Google Scholar søgninger er hurtige, men bør ikke stå alene

 

Det er uklart hvilke algoritmer der påvirker søgeresultater. Det kan f.eks. være din søgehistorik eller geografiske placering.

 

Ofte er det hurtige lidt tilfældige søgninger, som måske misser væsentligt materiale

 

Du kan bruge Google til at søge grå litteratur. Det kunne f.eks. være: diverse rapporter og skrivelser fra Københavns kommune, Folketinget, arbejdspapirer fra diverse organisationer osv. Oftest er det skrivelser, du ikke kan søge frem via bibliotekets databaser, men som alligevel kan give noget relevant empiri, om det emne du beskæftiger dig med.

Videnskab.dk

På siden videnskab.dk formidler både journalister, men også forskere, deres viden og forskning om et givent emne. Særligt under fanen Forskerzonen kan du finde relevante artikler hvor forskere formidler deres måske lidt komplicerede forskningsartikler og forskningsresultater i et sprog som er mere tilgængeligt.


Vi anbefaler ikke, at du i din opgave henviser direkte til artiklerne på videnskab.dk, men de fleste artikler vil i slutningen af teksten have henvisninger enten direkte til den videnskabelige publikation, som artiklen er bygget på, eller til forskerens profil på den institution han eller hun er tilknyttet. Herfra kan du se hvilke publikationer, de har udgivet og om det er noget du kan bruge i dit eget projekt.

Andre biblioteker

Nogle biblioteker er mere specialiserede end andre og det kan sommetider være en fordel at aflægge dem et besøg. Vi står altid klar til at hjælpe dig på Roskilde Universitetsbibliotek, men skal du f.eks. skrive en opgave, som har fokus på arkitektur, kan det være, der er særlig god hjælp at hente på KADK's bibliotek. Omhandler dit emne noget med kunst kunne Kunstbiblioteket også være en mulighed.

Wikipedia

undefined


Du kan bruge Wikipedia til:

  • at få et indledende og overfladisk kendskab til dit emne når du skal til at starte dit projekt.
  • at finde nye søgeord du ikke havde tænkt på, som kan hjælpe dig videre med at søge i mere valide kilder.
     

Du bør IKKE bruge Wikipedia til:

  • at lave kildehenvisninger. Citér aldrig noget du har læst på Wikipedia
  • at finde faktuelle oplysninger. Hvem som helst kan sidde hjemme i deres stue og bidrage til Wikipedia. Selvom nogle ting kan være forskningsbaserede, er det langt fra alt som er det.