Skip to Main Content

Kurser: Nvivo

Om Nvivo

Nvivo er et program til kvalitativ analyse af data, og kan håndtere f.eks. interviewmateriale, surveydata, indscannede dokumenter, billeder og video.

Nvivo er designet for at gøre kvalitativ analyse enklere og mere overskuelig - især ved store mængder data. Det hjælper med at lette processen og gøre det mere overskueligt at forstå og organisere informationen fra forskellige kilder. 

Alle RUC studerende og forskere kan få en Nvivo licens og bruge programmet til studier eller forskning. Der udbydes kurser på to forskellige niveauer - for RUC studerende og for PhD studerende og ansatte på RUC. 

Nvivo for studerende

Kursets formål er at lære deltagere hvordan de skal forberede og importere data til analyse i Nvivo, samt en gennemgang af nogle af de basale analyseredskaber i Nvivo. Kurset er en workshop og består af oplæg og praktiske øvelser. Deltagere kan arbejde med deres eget materiale eller bruge øvelsesmateriale der uddeles på kurset. 

Læringsmål:
Efter kurset kan deltageren: 
• planlægge og oprette et projekt i Nvivo.
• udføre basal kodning i tekst dokumenter.
• udføre simple analyser (queries)

Målgruppe
RUC studerende. Max 15 deltagere.

Sprog
Workshoppen er i udgangspunktet på engelsk, men kan gives på dansk hvis alle deltagere ønsker det.

Kurset udbydes på biblioteket: Find vores kursesoversigt her.

Nvivo for PhD studerende og ansatte

Dette kursus er rettet mod PhD studerende og forskere, og involverer arbejde med flere forskellige datatyper og mere advanceret og automatiseret analyse. Det anbefales at deltagere enten har fulgt basis kurset eller har kendskab til Nvivo på et tilsvarende niveau.

Læringsmål

  • planlægge og oprette et projekt i Nvivo. 
  • udføre basal kodning i tekst dokumenter også autokodning.
  • udføre simple analyser (queries). 
  • lave simple visualiseringer. 

Målgruppe
Forskere og PhD studerende, men alle RUC studerende er velkomne. Max 12 participants.

Sprog
Workshoppen er i udgangspunktet på engelsk, men kan gives på dansk hvis alle deltagere ønsker det.

Kurset udbydes sammen med EAE: Læs mere og tilmeld dig her.