Skip to Main Content

Kurser: Litteratursøgning

Om litteratursøgningskurser

Biblioteket udbyder et kursus i strategisk litteratursøgning rettet mod forskere og PhD studerende. Kurser i litteratursøgning til studerende udbydes ikke løbende, men kan oprettes efter behov. Kurser kan udbydes på flere forskellige niveauer og tage højde for for faglig specialisering. 

Grundlæggende litteratursøgning

Kurser i grundlæggende litteratursøgning udbydes som oftes som en del af den almindelige undervisning på RUC, men kan også skræddersyes efter behov ved henvendelse fra grupper på min 4 studerende.

 

Grundlæggende litteratursøgning dækker:

 • Tre vigtige søgeteknikker
 • Introduktion til søgning med facetter i bibliotekssystemet
 • Lær at bygge basale søgestrenge
 • Introduktion til universelle databaser
 • Introduktion til opslagsværker
 • Praktiske øvelser i anvendelsen af søgeteknikker og databaser - gerne projektnære

Der kan tilrettelægges forløb på en varighed fra 1 time til 4 timer. Ved korte forløb er det primært øvelsestiden der skæres bort. Litteratursøgning er dog meget håndværksbaseret og stilladserede praktiske øvelser er vigtige for at opnå egentlig færdighed i litteratursøgning.

Skriv til os på rub@kb.dk hvis I er mindst 4, der er interesserede i et kursus.

Avanceret litteratursøgning

Kurser i avanceret litteratursøgning kan i høj grad specialiceres i forhold til fag eller særlige interesser. Et kursus i avanceret litteratursøgning forudsætter gode kundskaber indenfor den grundlæggende litteratursøgning. Kurser udbydes og tilrettelægges til min. 4 forskere eller studerende. 

 

Avanceret litteratursøgning dækker/kan dække:

 • Opfriskning af brug af søgeteknikker
 • Bloksøgning og avancerede søgestrenge
 • Brug af universelle databaser til citationssøgning og kædesøgning
 • Kendskab til fagspecifikke databaser
 • Literature review, forskellige typer og hvordan man identificerer dem
 • Brug af søgelog

 

Det anbefales at tilrettelægge forløb på 2-3 timer for at give god plads til praktiske øvelser.

Skriv til os på rub@kb.dk hvis I er mindst 4, der er interesserede i et kursus.

Litteratursøgning for forskere

I samarbejde med EAE udbydes der et kursus i "Systematic Literature Search" rettet mod forskere og Ph.d. studerende. 

På kurset får du indblik i relevante biblioteksressourcer til forskningsbrug samt lærer at tilrettelægge en søgestrategi og anvende relevante søgeteknikker.

Læs mere om kurset og tilmeld dig via EAE