Skip to Main Content

AI i undervisningen og projekter: Citation af AI genereret materiale

APA citation af generativ AI

APA foreslår at man citerer tekst fra en generativ AI som software. Chatbotsvar anses altså ikke som personlig kommunikation, da der ikke er en person bag. De er snarere et algoritme output og derfor bør der være en henvisning både i litteraturlisten og i teksten med chatbottens ophav – i tilfældet ChatGPT er det OpenAI. APA opfordrer også til at man dokumenterer chatten i et bilag eller tilgængeligt supplerende materiale.

Citation i teksten eksempel: “(OpenAI, 2024).”

Eksempel på referencen i litteraturlisten:  OpenAI. (2024). ChatGPT (3,5 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

Læs om referencer til ChatGPT og andre AI i APA formatet

Citation af visuelt materiale via generativ AI

Hvis du har visuelt materiale skabt via generativ AI i dit arbejde, så skal du tilføje en billedtekst, hvor du beskriver kilden. Læs mere på MLAs guide

Hvordan citerer man en chatbot?

Uanset hvor de igangværende debatter om brug af ChatGPT, eller i almindelighed såkaldt generativ AI lander henne er det afgørende for akademisk redelighed at man, hvis man på nogen måde bruger f.eks. ChatGPT, laver kildehenvisninger. Alt materiale genereret med hjælp af f.eks. ChatGPT skal altså klart markeres som sådant - enten med direkte citat og henvisning eller blot en henvisning, hvis der er tale om en omskrivning af genereret materiale. Men hvordan refererer man til materiale fra ChatGPT?

Da generativ AI ikke er en person og derfor ikke har ansvar for sine udtalelser bør den aldrig listes som f.eks. medforfatter til en tekst. Men den er en kilde, der skal henvises til. Generelt må det også anbefales at en log over samtalerne gemmes.

Forskellige citationsformater har forskellige tilgange, i denne guide finder du nogle af de mest gængse.

MLA citation af generativ AI

MLA formatet er standadiseret så referencen altid er lavet efter samme form:

Forfatter: Det anbefales ikke at sætte AI som forfatter.

Titel på kilde: titlen er en beskrivelse af hvad AI genererede f.eks. på hvilket prompt.

Repositorienavn: altså der hvor materialet findes, bruges til at sætte navn på AI redskabet (f.eks. ChatGPT).

Version: Udspecificér hvilken version af AI værktøjet teksten er udarbejdet med, evt. En versionsdato som i eksemplet nedenfor.  

Udgiver: her skrives navnet på det firma, der lavede den benyttede AI.

Dato: Den dato teksten blev genereret. Lokation: angiv URL for teksten - vær dog opmærksom på at den sidste del af URL’en evt. Kan erstattes med “chat” da den specifikke chat ikke kan tilgås af andre.

Eksempel reference i teksten: ("In 200 words")

Eksempel litteraturliste: “In 200 words Describe the symbolism of the green light in the book The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald” prompt. ChatGPT, 3,5 version, OpenAI, 8 Jan. 2024, chat.openai.com/chat.

Læs mere på MLA's styleguide.

Chicago citation af generativ AI

I Chicago formatet regnes den AI genererede tekst som en form for personlig kommunikation ligesom e-mails etc, fordi den generede samtale ikke er umiddelbart tilgængelig. Der rådes til at promptet til chatbotten beskrives enten i teksten eller som en del af referencen. Fordi en læser ikke selv kan tilgå informationen skal chatbotten IKKE fremgå af litteraturlisten. Der henvises kun i selve teksten. Det kunne her f.eks. være godt at kunne henvise til bilag med log af chatbot samtalen.

Eksempel note format: 1. ChatGPT, response to “Hvordan laver man kildehenvisninger?,” Jan 7, 2024, OpenAI.

Eksempel author-date format: (ChatGPT, Jan 7, 2024)

Læs mere på Chicago Manual of Style.

Andre citationsformater

Vancouver: University of Newcastle Library [Australia]. (n.d.). Vancouver Referencing Style: Personal comm—Generative AI. University of Newcastle Library Guides. Retrieved 3 May 2023. Link.

Murdoch University Library. (n.d.). Vancouver—Referencing Guide: AI Generated Content [Library guide]. Murdoch University Library. Retrieved 17 August 2023. Link

NLM: Patrias, K. (2007). Citing Medicine (2nd ed.). National Library of Medicine (US). Link. 

DK_SB_kildehen