Skip to Main Content

AI i undervisningen og projekter: Home

Retningslinjer for brug af AI

Roskilde Universitet har formuleret en række retningslinjer fra brugen af generativ kunstig intelligens (AI) i skriftlige afleveringer til eksamener. Formålet med retningslinjerne er at gøre det tydeligt for studerende og undervisere, hvordan studerende må bruge AI som hjælpeværktøj i skriftlige afleveringer til eksamener. Læs de nye retningslinjer for brugen af AI her.

AI litteraturs√łgning

God akademisk praksis og generativ AI

Generativ AI er uden tvivl et effektivt redskab også indenfor den akademiske verden, men netop i forhold til grundlæggende akademiske principper som transparens og reproducerbarhed er der også risiko for at det spænder ben for god akademisk praksis. Du skal bruge generativ AI velovervejet, kritisk og reflekteret. Overvej blandt andet disse faldgruber:

Urigtig information: En chatbot som f.eks. ChatGPT eller Bing/Copilot er en sprogmodel, der finder sandsynlige svar på dine prompts og spørgsmål, men de er ikke altid sande. Noget information kan også være forældet. Det er uigennemsigtigt hvor ChatGPT får sin information fra.

Ufuldstændige referencer: Det er alment kendt at ChatGPT ikke altid genererer rigtige referencer, men sandsynlige eller ufuldstændige referencer. D.v.s. at selv hvis du beder om at få referencer fra ChatGPT er det altid dit ansvar at tjekke at referencerne er rigtige og at de nævnte tekster eksisterer.

Bias i data og algoritmer: Fordi man ikke ved præcis hvordan sprogmodellerne er sat sammen kan det være svært at tage højde for eventuelle bias.

Datasikkerhed: Den gratis version af ChatGPT overholder f.eks. ikke GDPR regler, så du bør ikke dele personfølsomme data med ChatGPT. Læs evt mere på videnskab.dk

Ophavsret: Der er stor usikkerhed både omkring hvem der har rettigheden til materiale genereret med AI og om lovligheden af at træne generative AIs på ophavsretsligt beskyttet materiale. Det betyder bl.a. at du skal være varsom med at copy-paste tekst belagt med ophavsrettigheder ind i chatten. Læs evt mere her: Custers, & Fosch-Villaronga, E. (2022). Generative AI and Intellectual Property Rights. In Law and Artificial Intelligence (Vol. 35). T.M.C. Asser Press. Link.

AI og CO2-aftryk

Selvom AI har mange fordele, er det vigtigt at anerkende, at det ikke er uden omkostninger for miljøet. Det er bl.a. højt energiforbrug, generering af "dark data" (ubrugt data) og opbevaring heraf, påvirkning af CO2-udledning i spidsbelastningsperioder og den stigende elforsyning AI modeller kræver. For at tackle disse udfordringer kan man forsøge at mindske unødvendig brug af værktøjerne og være opmærksom på de miljømæssige omkostninger.

Kilder: børsen.dk og science.ku.dk  

Deklaration af brug af generativ AI

Hvis du må anvende generativ AI i en skriftlig aflevering eller et projekt skal du huske to vigtige ting: 1) at citere korrekt og 2) deklarere, hvordan du har brugt generativ AI. 

Du skal tydeligt angive, hvordan du har brugt generativ AI i dit arbejde, f.eks. som en del af metodeafsnittet eller som en kort redegørelse i slutningen af din rapport. Det er vigtigt du kan forholde dig til dit valg af hjælperedskaber, da det er en del af hele opgavens tilblivelsesproces. Læs vores forslag til format for deklaration.

Anvendelsen af konkret tekst som er skabt af generativ AI kræver citering, som ved anvendelsen af alle andre kilder, hvorfra der anvendes et eller flere direkte citater. Læs mere om citation af generativ AI

Stop Plagiat Nu

Læs mere om plagiering i guiden StopPlagiatNu rettet mod studerende, hvor du kan læse om de væsentligste regler for det gode videnskabelige arbejde, akademisk praksis og etik. Her kan du bl.a. teste din viden om reglerne for plagiering. Her er også information om henvisninger og referencer, citater og parafraser, referencestandarder og software til referencehåndtering.