Skip to Main Content

AI i undervisningen og projekter: Deklaration om brug af generativ AI

Deklaration om brugen af AI

I henhold til de nye retningslinjer på Roskilde Universitet omkring AI, skal du inkludere en deklaration om, hvordan og hvorfor du har brugt generativ AI (som f.eks. ChatGPT, Bing/Copilot, Research Rabbit etc.). Hvis du må anvende AI i forbindelse med udarbejdelsen af dine skriftlige opgaver og projektrapporter, kan du inkludere deklarationen under et metodeafsnit eller i en kort redegørelse sidst i opgaven.

Husk altid at undersøg reglerne for brug af generativ AI i din fagbeskrivelse på study.ruc.dk.

Hvis du har tilpasset eller omskrevet tekster eller materiale, der er genereret af AI (f.eks. hvis du omskriver eller parafraserer et afsnit om et emne/begreb/teori relateret til dit projekt ud fra AI genereret tekst), så er det ikke altid passende at anvende en citation eller reference. I de situationer, hvor du har tilpasset eller omformuleret materiale, som i udgangspunktet er genereret via AI, men ikke direkte citeret, skal du deklarere, hvordan du har brugt generativ AI. Hvis du er tvivl, så anbefaler vi at du både citerer og deklarere brugen af generativ AI.

Det er vigtigt at du beskriver, hvordan du har anvendt generativ AI og skriftligt reflekterer over, hvorfor du har anvendt generativ AI således. 

I din deklaration om brugen af generativ AI, bør du som minimum:

  1. Anerkende brugen af generativ kunstig intelligens.
  2. Specificere hvilken teknologi, der blev anvendt og hvornår (dato).
  3. Beskrive eksplicit hvordan informationen blev genereret.
  4. Beskrive årsagen til anvendelse (hvorfor) og eventuelt beskrive de anvendte input (prompts f.eks. hvilke spørgsmål der er brugt).
  5. Forklare hvordan og hvorfor outputtet blev anvendt i dit projektarbejde.
  6. I nogle tilfælde kan du også vedlægge et bilag med alle output genereret. Tal med din vejleder.

Vi foreslår at følgende format anvendes:

"Jeg anerkender brugen af [indsæt AI-system(er) og link] i forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt. De anvendte prompts inkluderer [beskrivelse af centrale prompts]. Outputtet fra disse prompts blev benyttet til at [forklar anvendelse og årsag] i projektarbejdet."

 

Hvis du ikke har anvendt generativ AI i en projektopgave eller skriftlig aflevering, selvom det er tilladt, så foreslår vi at du tydeligt angiver at du ikke har anvendt generativ AI. Vi anbefaler at anvende følgende deklaration eller en variation heraf: 

Intet indhold genereret af AI-teknologier er blevet anvendt i projektarbejdet. 

 

Kilde: Monash University & UCL Libguides.

Del din chat med Shared Links

Du kan dele din chat med ChatGPT som en del af din deklaration om brugen af AI. For at dele en chat fra ChatGPT kan du generere en unik URL til en ChatGPT-samtale, som derefter kan deles med din gruppe, vejleder eller lærer. Denne funktion erstatter processen med at dele skærmbilleder. Når du bruger ChatGPT i en skriftlig opgave, er det afgørende at være gennemsigtig omkring brugen af AI og sikre en etisk anvendelse af AI.

Bemærk at alle med linket kan se samtalen i et delt link. Hvis en bruger importerer samtalen til deres chat-historik, vil sletning af dit link ikke fjerne samtalen fra deres chat-historik. Læs mere om delte links med ChatGPT.

Retningslinjer for brug af AI

Roskilde Universitet har formuleret en række retningslinjer fra brugen af generativ kunstig intelligens (AI) i skriftlige afleveringer til eksamener. Formålet med retningslinjerne er at gøre det tydeligt for studerende og undervisere, hvordan studerende må bruge AI som hjælpeværktøj i skriftlige afleveringer til eksamener. Læs de nye retningslinjer for brugen af AI her.