Skip to Main Content

Velkommen til Biblioteket: Årsplan og strategi

Universitetsbibliotekets Strategi 2027

Forside til universitetsbibliotekets strategi

Trends på vej mod fremtidens universitetsbiblioteker

Samarbejdsaftale

Roskilde Universitet og Det Kgl. Bibliotek indgik i 2021 en generel samarbejdsaftale om Roskilde
Universitetsbibliotek. 

Overdragelsesaftale fra RUC til KB

I 2021 blev Roskilde Universitetsbibliotek virksomhedsoverdraget til Det Kgl. Bibliotek og har herefter fungeret som en afdeling af Det Kgl. Bibliotek i et partnerskab med Roskilde Universitet.

Servicedeklaration

Roskilde Universitetsbibliotek (RUb) har som hovedopgave at understøtte forskning, undervisning og studieaktiviteter på Roskilde Universitet gennem forsyning af informationsressourcer og informationsservices til universitetets forskere, undervisere og studerende, der tilsammen udgør Roskilde Universitetsbiblioteks primære brugergruppe. Som offentligt bibliotek kan regionale forsknings- og undervisningsinstitutioner, erhvervsliv samt borgere også benytte Roskilde Universitetsbiblioteks materialer og andre services.

Læs hele service deklarationen:

Årsplan 2023

Årsplan 2022

Årsplan 2022