Skip to Main Content

Kurser: Data management

Om datamanagement kurser

Både studerende og forskere skal opbevare og håndtere data indsamlet i forbindelse med projekter på en forsvarlig måde. Kurset "Research data management and the FAIR principles in Open Science" henvender sig til forskere og udbydes løbende. Hvis I som studerende gerne vil have et kursus i data management skal I være mindst 4 og bestille det.

Research data management and the FAIR principles in Open Science

Open Science og FAIR-principperne bliver i stigende grad betragtet som en del af god forskningspraksis. FAIR-principperne sigter mod at gøre dine forskningsdata Findable, Accessible, Interoperable og Reusable. Principperne har til formål at øge synligheden af forskningsdata og forbedre muligheden for, at forskningsdata kan genbruges. Kurset introducerer kerneelementer i Open Science og hvad det indebærer at implementere FAIR-principperne i et forskningsprojekt. Deltagerne har mulighed for at diskutere mulige fordele og barrierer ved at dele forskningsdata og få viden om, hvad FAIR kan betyde i deres forskningsprojekt.

Læringsmål
Efter kurset har deltageren: 
-    Evne til at lave en data management plan (DMP)
-    Kendskab til og forståelse af Open Science
-    Evne og viden til at implementere FAIR principperne til forskningsdata
-    Evne til og viden om at linke forskningsdata til både metadata og en persistent identifier (PID)

Form og varighed
Fra kl. 9:00 - 13:30 inklusive frokost. Kurset består af en kombination af forelæsninger, diskussioner og øvelser. Der er en generel introduktion om formiddagen, efterfulgt af oplæg målrettet SSH- og STEM-deltagere om eftermiddagen. Det forventes, at deltageren udarbejder en DMP forud for kurset. DMP'er bliver brugt under kurset, men de er ikke synlige for de andre deltagere.

Målgruppe
Kurset er obligatorisk for Ph.d. studerende på Roskilde Universitet indskrevet fra 2022 og frem. Alle Ph.d. studerende opfordres dog til at tage kurset. Andre forskere er også velkomne til at deltage. Max nr. af deltagere 20.

ECTS
0,5 ECTS gives til Ph.d. studerende, efter de fremviser en Data Management Plan.

Sprog
Kurset er på engelsk. Det kan dog afholdes på dansk, hvis alle deltagere ønsker det. Gruppearbejde kan foregå på både engelsk og dansk.

Kurset udbydes sammen med EAE: tilmelding her.

Data management for studerende

Hvordan man indsamler, opbevarer og håndterer data i forbindelse med projekter er også relevant for studerende. Der udbydes ikke løbende kurser, men hvis I er mindst 4 studerende, der gerne vil have et kursus opretter biblioteket det gerne. 

Skriv til rub@kb.dk hvis I er mindst 4, der er interesserede i et kursus.