Skip to Main Content

Kildehenvisninger: Citationsformater

Generelt om citationsformater (citationsstandarder)

Hvilket citationsformat du bruger, har en indflydelse på, hvordan dine kildehenvisninger fremstår i din tekst samt i din litteraturliste. Nogle tidsskrifter og forlag har krav om, at et bestemt citationsformat anvendes. Ligeledes er der indenfor nogle akademiske dicipliner tradition for at anvende specifikke citationsformater. Spørg din vejleder om dette er tilfældet på dit studie.

Spørgsmål?

Kontakt venligst Spørg biblioteket

E-bøger om citationsformater

De forskellige citationsformater

Nogle af de mest anvendte citationsformater er APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association), IEEE (Institute for Electrical and Electronics Engineers), Harvard og Vancouver.

Alle citationsformater består af to dele. 1. en henvisning i selve opgave/artikelteksten som giver læseren nok information til at finde kilden i 2. litteraturlisten.

Citationsformater kan inddeles i tre hovedgrupper:

1. Forfatter-År

  • I teksten skrives forfatterens efternavn samt udgivelsesåret
  • I litteraturlisten skrives kildehenvisningerne efter forfatterens efternavn i alfabetisk orden

2. Fortløbende nummerering

  • Henvisningen i teksten laves ved fortløbende at nummerere kilderne, der er brugt, i parentes efter sætningen
  • Der bruges et nyt nummer, hver gang man refererer til en kilde
  • Kilderne skrives i numerisk orden i litteraturlisten

3. Tilbagevendende nummerering

  • Henvisningen i teksten laves ved at nummerere kilderne, der er brugt, i parentes efter sætningen
  • Bruges den samme kilde flere gange, genbruges det samme nummer
  • Kilderne skrives i numerisk orden i litteraturlisten

Se også evt.: https://library.au.dk/forskere/referencehaandtering

DOI (Digital Object Identifier)

Digital Object Identifiers (DOI) er en permanent identifikation, som tildeles et objekt, f.eks. et elektronisk dokument, så dette altid kan findes, selvom internetadressen forandres. Det vil altså sige, at en DOI i modsætning til f.eks. en URL er fikseret og ikke kan ændres. En DOI bruges til at identificere akademiske, eller på anden vis professionelle informationer, i form af f.eks. artikler, forskningsrapporter og datasæt. 

Nogle referencesystemer kræver, at du benytter DOI's.

Eksempel på en DOI: 
https://doi.org/10.1080/00048623.2015.1104790