Skip to Main Content

Tarotkort på RUC: K. Frank Jensen Samlingen: Velkommen

En samling af tarotkort og relateret materiale

Om samleren K. Frank Jensen

K. Frank Jensen var en anerkendt samler af tarotkort. Fra 1975 udvidede han sin private samling til en af verdens mest komplette samlinger af tarotrelateret materiale fra det 20. århundrede.

I 2012 donerede K. Frank Jensen samlingen til Roskilde Universitetsbibliotek, så den kunne fremstå samlet til forskningsbrug også i fremtiden.

K. Frank Jensen som forfatter

Han udgav flere bøger om Tarot. Hans bog Tarot er en arbejdsbog, der giver et overblik over tarotkortenes korrespondancer til esoteriske systemer, men kan også bruges som introduktionsbog for nybegynderen. Jensen redigerede og udgav også magasinet Manteia fra 1989-97.
 

K. Frank Jensen gik bort i 2016.

Samlingens historie på RUC

I 2012 modtog Roskilde Universitetsbibliotek en donation bestående af en stor samling af tarotkort fra det 20. århundrede. Samlingen er unik på verdensplan, da den er over 95% komplet.

Samlingens fokus

Samlingens fokus er tarotkort fra det 20. århundrede. Den indeholder desuden relaterede materialer såsom esoteriske og okkulte bøger,  mange andre sjældne  genstande blandt andet i form af kortsæt der daterer sig tilbage til det 17. århundrede, samt andre former for spil og spilrelaterede genstande og korthistoriske værker.

Tarotkorts historie

Tarot- og spillekort kan spores tilbage til før midten af 1300-tallet og har sammenhæng til ideerne bag kabbala, astrologi, alkymi, Rosenkreuzernes lære og psykologens C. G. Jungs teorier om arketypiske forestillinger.

Ordbogsdefinition på Tarot

Oxford Dictionary of English definerer tarot som "Playing cards, traditionally a pack of 78 with five suits, used for fortune-telling and (especially in Europe) in certain games. The suits are typically swords, cups, coins (or pentacles), batons (or wands), and a permanent suit of trumps."

K Frank Jensens spilkammeret

Samlingen, som tidligere var kendt som Spilkammeret, blev etableret i 1975 af K. Frank Jensen som et privat bibliotek og forskningsarkiv. På det tidspunkt var der en begyndende opblomstring i interessen for det okkulte og esoteriske i Danmark. Som i de fleste andre europæiske lande havde denne interesse overvintret i lukkede kredse gennem det meste af det 20. århundrede, men i kølvandet af tresserne begyndte interessen for alternative religioner og spirituelle traditioner igen at manifestere sig.

Spilkammerets formål

Spilkammerets erklærede formål blev at indsamle, bevare, registrere og dokumentere de ’mantiske redskaber’ (dvs. systemer til spåkunst og symbollæsning – primært tarot og spåkort) der var blevet fremstillet og anvendt gennem det 20. århundrede, og målet var at opnå en næsten komplet samling af genstande indenfor området.