Skip to Main Content

Ophavsret: Ophavsret for undervisere

Guide til ophavsret i undervisning, forskning og som studerende

Ophavsret i undervisningen

Når du underviser skal du være opmærksom på ophavsretten, så du ikke kommer til at krænke andres rettigheder. På denne side kan du se, hvilke regler der gælder, når du underviser. Du skal her særligt være opmærksom på, at der gælder forskellige regler alt efter om du benytter fysisk eller digitalt materiale.

Få mere at vide på undervislovligt.dk

Vil du som underviser gerne blive klogere på e-læring generelt, så besøg UBVAs informative side om emnet

Her får du juridiske eksperters udtalelser på f.eks brug af billeder i undervisningen, brug af radio/TV, brug af webcast, dine egne rettigheder som underviser m.m.

Brug af billeder i undervisningen

RUC har indgået en aftale med VISDA (Tidligere Copydan Billeder).

Det betyder, at du som underviser må bruge digitale lovlige billeder, som er lagt ud på internettet. Billeder defineres som billedkunst, tegninger. illustrationer, fotografier m.v.

Isolerede billeder fundet i bøger, artikler, postkort m.m. må du også gerne lave kopier af og anvende i f.eks. dine PowerPoints eller på Moodle.

Billeder hvor ophavsretten er udløbet

Hvis billede er mere end 70 år gammelt er den ophavsretslige beskyttelse udløbet og du kan frit bruge billede.

Billede må ikke ændres i større udstrækning eller krænke kunstneren.

Læs mere her hos VISDA:

Brug af elektronisk materiale i undervisningen

Du må

 • Printe, downloade eller kopiere et eksemplar til eget brug.
 • Citere e-materialet
 • Benytte Permalinks til bibliotekssystemet til artikel eller bogkapitel f.eks. til brug for undervisning.

Du må ikke

 • E-maile, kopiere, printe eller på anden måde distribuere e-bøger eller e-artikler til andre end dig selv.
 • Dele e-bøger eller e-artikler på åbne websites, dvs. ingen upload af PDF-filer
 • Dele e-bøger eller e-artikler på lukkede websites, f.eks. på Moodle, selvom de er beskyttet med password. Dvs., at PDF-filer må ikke uploades til brug i f.eks. undervisning. Her skal benyttes dybdelinks.

Ved at uploade fuldteksten i Moodle, eller e-maile den videre, krænkes licensaftalen, og man kan potentielt starte en ulovlig distributionskæde af materialet.

Adgang til licensbelagte e-ressourcer

Via bibliotekets søgemaskine, REX samt bibliotekets databaseliste gives der adgang til mange elektroniske bøger og elektroniske tidsskrifter fra forskellige databaser. Disse materialer er indkøbt under licenser med forskellige forlag. Disse aftaler giver både studerende og undervisere adgang til materialerne, og disse kan tilgås enten fra biblioteket eller via fjernadgang.

Forlagene er ikke interesseret i, at deres indhold distribueres uden vederlag mellem personer udenfor RUC eller personer, som ikke anvender materialet fra bibliotekets computere. Derfor gælder ovenstående i forhold til, hvad du må og ikke må med e-materialer.

Brug af trykt materiale i undervisningen

Der må højest kopieres, printes eller indscannes i henhold til nedenstående rammer af en publikation pr. studerende pr. semester:

Kopiering eller scanning fra trykte tekster

 • Grænsen for, hvor meget der må kopieres eller scannes er op til 20 % (dog højest 50 sider) af en publikation pr. semester.
 • Filformatet skal være ”låst”, så der ikke kan foretages ændringer i den indscannede tekst.
 • Der må kun kunne skaffes adgang til materialet via password (altså distribuering via Moodle)
 • Det indscannede må printes både centralt og decentralt af RUCs studerende og ansatte – hvorved fjernundervisning gøres muligt.

Aviser

Det er tilladt at:

 • Scanne en avisartikel og dele den digitalt med de studerende.
 • Downloade en artikel fra en netavis og dele den med de studerende.
 • Copy-paste indhold fra en artikel ind i en præsentation m.m.

Andet

 • Uanset en publikations længde må der altid kopieres, printes eller indscannes 4 sider
 • Der må ikke ske digital kopiering af materiale, som fremgår af denne ajourførte liste
 • E-bøger, som sælges kapitelvis, må ikke kopieres, hvis de er angivet på denne ajourførte liste
 • Der må ikke laves kopier af værker (hverken tidsskrifter, aviser, dagblade eller bøger) af det, der i forvejen er licens til i   elektroniske udgaver.
 • Husk altid kildehenvisning: Titel, forfatter, forlag/udgiver samt udgivelsesår (f.eks. kopi af titelblad + kolofon).

Ovenstående repræsenterer de væsentligste punkter om kopiering, scanning og print i henhold til aftaler mellem Copydan og Danske Universiteter / RUC.

Der skelnes ikke mellem kopi, print, scanning mv. Det er tilladt frit vælge mellem analoge og digitale kopieringsmetoder. Således vil alle kopieringsmetoder betragtes som kopiering. Læs mere hos Copydan tekst & node.

Brug af TV-udsendelser, radio/tv, reklamer og musik i undervisningen

TV-udsendelser
Hvis du vil bruge TV-udsendelser i din undervisning har RUC adgang til Mediestream. Udsendelserne må kun bruges i en undervisnings- eller forskningssammenhæng.

Radio/TV
Vil du bruge radio- eller tv udsendelser i din undervisning kan disse findes på Mediestream.dk.
RUC har desuden en AVU basisaftale omkring TV-udsendelser fra DR1, DR2, TV2 og TV2-regioner, samt Tegnsprogskanalen P1-P4. Udsendelser herfra må lagres og bruges i undervisningen, samt formidles i Moodle.

Film

Der findes en del gratis materiale på The Internet Archive, som du kan vise i din undervisning.

Det er tilladt at fremvise lovligt uploadede videoer fra YouTube, samt at indlejre (embedde) dem i Moodle.

Spillefilm generelt har vi ingen aftale omkring og her skal du som underviser selv indhente tilladelse til visning.

Reklamer
På Mediestream.dk kan du finde forskellige reklamer fra forskellige perioder, som du kan anvende i din undervisning

Musik
RUC har ingen aftale på dette område. Det er den enkelte underviser, som skal hente tilladelse fra ophavsmændene ved brug af musikken. Det er dog muligt at finde lovlig musik andre steder - se mere under Find lovligt materiale.

Aviser
Via Mediestream.dk har man adgang til alle danske aviser udgivet før 1. januar 1916.

Permalinks

Når der skal gives adgang til tekster i Moodle til de studerende anbefaler vi, at benytte Permalinks som findes i bibliotekssystemet til al elektronisk materiale som biblioteket stiller til rådighed.

Dette er en lovlig måde at dele elektroniske materialer og giver samtidig biblioteket mulighed for at registrere den reelle brug af de indkøbte databaser, således at biblioteket ikke lukker ned for adgange, som rent faktisk bruges.

Guide til permalinks:

 • Find det relevante elektroniske materiale i biblioteksssystemet
 • Klik på Link øverst i posten
 • Kopier linket
 • Indsæt i Moodle sammen med referencen

Om denne guide

Husk at ansvaret for at overholde de gældende regler om ophavsret påhviler brugeren af et givent materiale. Oplysningerne i denne guide er ment som inspiration og generel vejledning og udgør derfor ikke og kan ikke erstatte personlig juridisk rådgivning.