Skip to Main Content

Ophavsret: Introduktion

Guide til ophavsret i undervisning, forskning og som studerende

Bliv klogere på ophavsret

Ophavsretsloven i Danmark

Den gældende lovgivning  om ophavsret

Marco Bagni, LostConversation, lostconversation.com/

Introduktion til ophavsret generelt på RUC

Ophavsret er en ret, som knytter sig til et originalt værk. Det gælder uanset om værket er en bog, et fotografi, et musikstykke, et computerprogram m.m. Det gælder både en moralsk rettighed, hvor ophavsmanden skal krediteres, når hans værk bruges. Den anden ret er økonomisk og sikrer ophavsmanden retten til at sælge, kopiere og distribuere sit værk med økonomisk vinding for øje.

Ophavsrettens udløb

Ophavsretten til et værk udløber 70 år efter ophavsmandens død. Efter de 70 år gælder reglerne om "Droit moral". Det betyder, at ophavsmanden fortsat har krav på at blive krediteret, når hans værk bruges og at værket ikke må benyttes på en krænkende måde.

Hvornår må man benytte værker uden at spørge om lov?

I visse tilfælde må man benytte, anvende og dele ophavsretsligt beskyttede værker uden at bede om lov først. Man må i et rimeligt omfang citere bøger, artikler m.m. Roskilde Universitet har aftaler med Copydan, som forvalter ophavsrettighederne for en lang række ophavsmænd. Aftalen med Copydan betyder, at du i et vist omfang må benytte trykt materiale og billeder i blandt andet undervisning og i opgaver, som er knyttet til RUC.

Bibliotekets e-ressourcer og ophavsret

Bibliotekets elektroniske materiale såsom e-bøger, databaser og elektroniske artikler er ikke omfattet af Copydan aftalen. De har forhandlede licenser, som beskriver præcis, hvordan de må benyttes. Du kan dog altid lovligt dybdelinke til disse materialer og på denne måde dele dem med andre.

Hvad må du når du citerer andre?

Citater

  • skal indskrænke sig til det allermest nødvendige
  • må kun være en mindre del af det værk, der citeres fra
  • skal have et formål i det værk, som du selv skriver
  • må kun udgøre en mindre del af dit eget værk
  • skal markeres, så det er tydeligt, hvor dit citat starter og slutter
  • skal altid kildeangives: du skal angive, hvor citatet stammer fra og hvem ophavsmanden er

Du må gerne citere fra et værk uden først at bede ophavsmanden om lov, men ovenstående regler skal overholdes for at gøre det korrekt.

Se Ophavsretsloven § 22

Om denne guide

Husk at ansvaret for at overholde de gældende regler om ophavsret påhviler brugeren af et givent materiale. Oplysningerne i denne guide er ment som inspiration og generel vejledning og udgør derfor ikke og kan ikke erstatte personlig juridisk rådgivning.