Skip to Main Content

Ophavsret: Ophavsret for forskere

Guide til ophavsret i undervisning, forskning og som studerende

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt arbejde

UBVA: Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde er et stående udvalg under Akademikerne, der varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål.


Hvis du har spørgsmål f.eks. i forhold til dine publiceringsrettigheder, webcast deltagelse, ophavsret til undervisning osv. kan du få gratis rådgivning hos Udvalget til Bestyttelse af Videnskabeligt Arbejde af førende jurister på feltet

Forlagsdatabasen SHERPA/RoMEO

SHERPA/RoMEO kan du se hvilke ophavsretsmæssige krav mange forlag og tidsskrifter stiller til forfattere, og i hvilket omfang du kan disponere over en publiceret artikel, f.eks. lægge den på din hjemmeside.

Ophavsret for forsker

Ophavsretten til dine publikationer tilkommer som hovedregel dig som forsker, med mindre andet er aftalt mellem dig og din arbejdsplads/institution. Ved publicering skal du være opmærksom på, om du afskriver din ophavsret til forlaget. Dette har betydning for din ret til at parallel-publicere f.eks. i forbindelse med udgivelse af en Ph.d. eller for offentliggørelse via PURE og publikationslisten på din forskerprofil, brug af dit materiale i undervisning osv.

Brug af billeder og grafik i dine publikationer

Hvis du benytter dig af billeder eller grafik i dine publikationer/bøger, som ikke er dine egne, så skal du sikre dig, at du har fået lov af ophavsmanden. Ellers er det ulovligt og du kan risikere, at din artikel eller din P.hd. ikke kan offentliggøres. Hvis du har indhentet rettighederne til brugen, skal du huske at kreditere ophavsmanden.

Forskerportalen

UBVA har udarbejdet Forskerportalen.dk, der informerer om juridiske og etiske problemstillinger i forbindelse med forskning. Her kan du f.eks. få information om dine rettigheder for forskning, publicering, akademisk frihed, forskningsetik m.m.

Creative commons

Creative Commons er en standardiseret metode til at markere i hvilken udstrækning man accepterer, at ens værk bliver brugt, delt og kopieret.

Hvis du selv har skabt et værk (typisk drejer det sig om et elektronisk værk) - det kan være en tekst, et billede, en PowerPoint præsentation, en video m.m. og gerne vil dele det med andre, i et eller andet omfang, uden at de skal spørge dig om lov og under hvilke forudsætninger kan en Creative Commons licens være en løsning.

Om denne guide

Husk at ansvaret for at overholde de gældende regler om ophavsret påhviler brugeren af et givent materiale. Oplysningerne i denne guide er ment som inspiration og generel vejledning og udgør derfor ikke og kan ikke erstatte personlig juridisk rådgivning.