Skip to Main Content

Kurser: Ophavsret

Introduktion til ophavsret generelt på RUC

Ophavsret er en ret, som knytter sig til et originalt værk. Det gælder uanset om værket er en bog, et fotografi, et musikstykke, et computerprogram m.m. Det gælder både en moralsk rettighed, hvor ophavsmanden skal krediteres, når hans værk bruges. Den anden ret er økonomisk og sikrer ophavsmanden retten til at sælge, kopiere og distribuere sit værk med økonomisk vinding for øje.

Ophavsrettens udløb

Ophavsretten til et værk udløber 70 år efter ophavsmandens død. Efter de 70 år gælder reglerne om "Droit moral". Det betyder, at ophavsmanden fortsat har krav på at blive krediteret, når hans værk bruges og at værket ikke må benyttes på en krænkende måde.

Hvornår må man benytte værker uden at spørge om lov?

I visse tilfælde må man benytte, anvende og dele ophavsretsligt beskyttede værker uden at bede om lov først. Man må i et rimeligt omfang citere bøger, artikler m.m. Roskilde Universitet har aftaler med Copydan, som forvalter ophavsrettighederne for en lang række ophavsmænd. Aftalen med Copydan betyder, at du i et vist omfang må benytte trykt materiale og billeder i blandt andet undervisning og i opgaver, som er knyttet til RUC.

Bibliotekets e-ressourcer og ophavsret

Bibliotekets elektroniske materiale såsom e-bøger, databaser og elektroniske artikler er ikke omfattet af Copydan aftalen. De har forhandlede licenser, som beskriver præcis, hvordan de må benyttes. Du kan dog altid lovligt dybdelinke til disse materialer og på denne måde dele dem med andre.

Kursus i ophavsret

Der udbydes ikke løbende kurser i ophavsret, men biblioteket skræddersyr gerne et kursus til jer. Der kan f.eks. undervises i emner som:

  • korrekt kildehenvisning og tekstlighed
  • brug af billeder
  • brug og deling af e-materialer 
  • creative commons licenser

Skriv til rub@kb.dk hvis I er mindst 4, der er interesserede i et kursus i ophavsret.