Skip to Main Content

Problemorienteret Projektlæring PPL: Grundlagsdokumenter

 

Tre grundlagsdokumenter beskriver RUC’s filosofi og praksis på centrale områder. Dokumenterne udgør et fælles fundament for uddannelser på tværs af universitetet.