Skip to Main Content

Problemorienteret Projektlæring PPL: Forskningscenter for PPL

Centerleder Eva Bendix Petersen, professor, evabp@ruc.dk 

Vicecenterleder Jakob Egholm Feldt, professor, feldt@ruc.dk

Administator Signe Berri berri@ruc.dk