Skip to Main Content

Forskningsregistrering på RUC : Profilside

Boost din profil i Pure

RUC Kommunikation & Presse har udarbejdet en anbefaling til, hvordan du kan gøre din Pure-profil informativ og let at overskue for dem, der besøger din profil på forskning.ruc.dk

Det er ikke kun er dine forsker-kollegaer, der ser din profil på RUC. Journalister og kommende studerende har også interesse i at lære dig at kende som forsker, og din profil kan være vigtig for dine samarbejdspartnere, hvis du fx arbejder sammen med offentlige myndigheder, private virksomheder eller NGO’er.

Din profilbeskrivelse skal hjælpe de besøgende på hjemmesiden til at danne sig et hurtigt overblik over, hvem du er som forsker. Det er derfor vigtigt, at din profil er let at læse og henvender sig til de målgrupper, der er relevante for din forskning og undervisning. 

Vejledningerne giver retningslinjer for, hvordan du kan angive forskellige profiloplysninger som f.eks. forskningsfelt, undervisning eller information om erhvervsrelaterede samarbejder. Vejledningerne indeholder også information om, bl.a. hvordan du kan tilføje ORCID og verdensmål til din profil, samt links til andre profiler som LinkedIn eller Twitter.

Vejledninger til din profil:

Har du spørgsmål kan du kontakte rucforsk@kb.dk

Din personlige side i Pure

Din personlige profil i Pure kan tilgås via https://rucforsk.ruc.dk. Her er det muligt at tilføje og rette en stor del af de oplysninger, man ønsker skal fremgå af profilen på https://forskning.ruc.dk

Herunder gennemgås nogle af de elementer, der findes på siden, sammen med en beskrivelse af, om de bliver vist offentligt eller ikke.

PlumX metrikker

Personlige metrikker knyttet til den enkelte forskers publiceringsmønster ses øverst til højre på siden. Metrikkerne er ikke synlige i den offentlige portal på forskning.ruc.dk.

Metrikkerne kommer fra PlumX, og viser, hvordan folk interagerer med en publikation, eksempelvis når publikationen nævnes i nyhedsmedierne, på blogs eller på Twitter, hvor meget den er downloadet, hvor ofte den er gemt som et bogmærke mv. PlumX inddrager også citationer - både fra den traditionelle citationsdatabase og fra kliniske databaser som PubMed Central.

PlumX afsøger selv nettet for henvisninger til publikationer og opdaterer løbende metrikkerne. Man kan altid ”hjælpe” forskningsdatabaserne og metrikkerne på vej ved at give sin publikation et engelsk resumé - uanset hvilket sprog udgivelsen er publiceret på.   

Det vil med stor sandsynlighed fremgå af teksten under metrikkerne, at de kun vises for en mindre del af det samlede antal publikationer. Det kan der være flere grunde til. En af dem er, at PlumX bindes op på publikationernes DOI. Derfor er det altid vigtigt at oplyse publikationens DOI i PURE, hvis man vil kende sine metrikker.

I eksemplet herunder vises fem forskellige metrikker ud af seks mulige. Du vil kun få vist de metrikker, der er målbare efter PlumX kriterier.

PlumX metrikkerne kan ikke udskiftes med andre, f.eks. hvis man ønsker a se sit h-index fra Google Scholar.

Publikationer

I Pure er der fokus på sammentællinger af de forskellige typer af publikationer og dermed ligner det sammentællingerne i portalen på forskning.ruc.dk. Ligesom i portalen er tallene klikbare og viser hen til lister over disse typer af publikationer. Sammentællingerne fungerer på den måde som et sorteringsfilter.

Projekter

Tidslinjen for projekter giver dels en tidsmæssig oversigt over, hvilke projekter man arbejder på, og dels kan man klikke ind på det enkelte projekt, og se hvilke publikationer og aktiviteter, man har tilknyttet til projektet.  

Forskningsnetværk

Forskningsnetværket kan vise forskellige relationer med dine input til Pure. Se hvilke og vælg/fravælg under diagrammet. Der er mulighed for at filtrere visningen alt efter hvad man gerne vil have fokus på. Ændringer i forskningsnetværket backend har ingen indflydelse på visningen på forskning.ruc.dk

Spørgsmål til forskningsregistrering kan som altid sendes til rucforsk@kb.dk

Profileksempel