Skip to Main Content

Forskningsregistrering på RUC : Nyheder

BFI ER OPHØRT

Den 3. december 2021 ophørte den danske BFI indikator.

UFM meddelte flg. ang. lukningen i "Udleveringsnotits 1.10 (Forhandlinger om basismidler)" 3. december 2021.

"Regeringen foreslår at forenkle BFI-indikatoren, således at BFI-indikatoren fastfryses ud fra universiteternes seneste BFI-performance. Der vil således ikke blive optalt nye BFI-point hvert år. Dette medfører, at næste gang basismidlerne skal fordeles (ifm. FFL23 vedrørende omfordelingen for 2025), vil der blive taget udgangspunkt i den senest anvendte BFI-performance, der lå til grund for omfordelingen for 2024. De øvrige tre indikatorer i det performancebaserede element foreslås ikke fastfrosset, og andelen af de samlede basismidler, der omfordeles efter det performancebaserede element, vil fortsat stige med ca. 2 pct. årligt.
En fastfrysning af BFI-indikatoren vil give arbejdsbesparelser på universiteterne – blandt andet fordi universiteterne ikke skal deltage i ovennævnte faglige udvalg, faggrupper og styregruppe.
Det nuværende setup omkring BFI-driften, herunder IT-system, lukkes ned, hvormed der vil opnås besparelser."

UFM's pressemeddelelse fra 3. december kan ses her.

Hele aftalen om en ny fordeling af basismidlerne kan ses her.

Al sagsbehandling ang. BFI fra ministeriets side, er lukket ned.

Mulighed for individuelle ændringer på RUC’s forskningsportal

På RUC’s forskningsportal er der kommet en del nyheder I skal være opmærksomme på. Som forsker skal du derfor selv tage stilling til nogle af de muligheder der er kommet. Nedenstående vejledning viser de muligheder der er kommet, og hvordan du selv skal tilføje dem i Pure.

Oversigt over hvad der kan vælges af den enkelte forsker:

Mulighederne vises i menuen til venstre, når I går ind i jeres Pure-profil på rucforsk.ruc.dk

 

Portalkonfiguration for person

Klik på 'Rediger profil' under dit billede, herefter på 'Portalprofil' i menuen til venstre.

Herefter kan du rette følgende:

  • Samarbejdskortet over dit netværk kan slås til eller fra, så du selv vælger, om det vises på forsiden af din personlige profil.
  • Vis tilhørsforhold – her vises normalt dit institut samt de forskningsgrupper og evt. centre, som du er tilknyttet. Har man kun en svag tilknytning til en forskningsgruppe eller et center, kan du nu vælge ikke at få denne tilknytning vist. Instituttet må aldrig vælges fra.
  • Vis nøgletal er foreløbig slået fra, men det vil være muligt at få vist ved en senere opdatering.
  • Kontaktperson - denne funktion anvendes ikke på RUC, da vi i stdet benytter e-mailadresse.
  • Husk at gemme dine ændringer

Fremhævet indhold

Åbnes separat i venstre side via 'Fremhævet indhold'

  • Benytter man fremhævet indhold, kan du vælge at dine 3-5 vigtigste publikationer, presseklip, projekter og aktiviteter altid står øverst. Tidligere blev indhold altid vist i kronologisk rækkefølge.

Verdensmål

Den enkelte forskerne kan på deres personlige profil vælge foruddefinerede verdensmål.

Verdensmål kan tilføjes ved at vælge 'Metadata' i menuen til venstre, og herefter scrolle ned til 'Emneord'. De valgte verdensmål vises i portalen med de farvede ikoner på forskerens profil under profilbeskrivelsen.

Eksempel på profil med de nye ændringer kan ses herunder