Skip to Main Content

Forskningsregistrering på RUC : Nyheder

Ændringer i organisationstilknytninger

Vigtig information om forskningsgrupper og –centre i Pure

Fra og med den 25. maj 2023 bliver alle forskeres aktive forskningsgrupper og –centre automatisk tilknyttet nye publikationer i Pure.

Husk derfor at fjerne irrelevante tilknytninger fra dine publikationer, så de ikke fejlagtigt kommer med i fremvisningerne på forskningsgrupper og –centres sider på forskning.ruc.dk mm.

Du fjerner let tilknytningerne ved af fjerne dem på minusset ud for enhederne i indberetningerne (se nedenstående) - husk dog, at dit institut altid skal blive stående J

Mulighed for individuelle ændringer på RUC’s forskningsportal

På RUC’s forskningsportal er der kommet en del nyheder I skal være opmærksomme på. Som forsker skal du derfor selv tage stilling til nogle af de muligheder der er kommet. Nedenstående vejledning viser de muligheder der er kommet, og hvordan du selv skal tilføje dem i Pure.

Oversigt over hvad der kan vælges af den enkelte forsker:

Mulighederne vises i menuen til venstre, når I går ind i jeres Pure-profil på rucforsk.ruc.dk

 

Portalkonfiguration for person

Klik på 'Rediger profil' under dit billede, herefter på 'Portalprofil' i menuen til venstre.

Herefter kan du rette følgende:

  • Samarbejdskortet over dit netværk kan slås til eller fra, så du selv vælger, om det vises på forsiden af din personlige profil.
  • Vis tilhørsforhold – her vises normalt dit institut samt de forskningsgrupper og evt. centre, som du er tilknyttet. Har man kun en svag tilknytning til en forskningsgruppe eller et center, kan du nu vælge ikke at få denne tilknytning vist. Instituttet må aldrig vælges fra.
  • Vis nøgletal er foreløbig slået fra, men det vil være muligt at få vist ved en senere opdatering.
  • Kontaktperson - denne funktion anvendes ikke på RUC, da vi i stdet benytter e-mailadresse.
  • Husk at gemme dine ændringer

Fremhævet indhold

Åbnes separat i venstre side via 'Fremhævet indhold'

  • Benytter man fremhævet indhold, kan du vælge at dine 3-5 vigtigste publikationer, presseklip, projekter og aktiviteter altid står øverst. Tidligere blev indhold altid vist i kronologisk rækkefølge.

Verdensmål

Den enkelte forskerne kan på deres personlige profil vælge foruddefinerede verdensmål.

Verdensmål kan tilføjes ved at vælge 'Metadata' i menuen til venstre, og herefter scrolle ned til 'Emneord'. De valgte verdensmål vises i portalen med de farvede ikoner på forskerens profil under profilbeskrivelsen.

Eksempel på profil med de nye ændringer kan ses herunder