Skip to Main Content

Forskningsregistrering på RUC : Aktiviteter

På RUC er der intet krav om, at faglige aktiviteter skal indberettes. Det er derfor frivilligt, om man vil indberette, og dermed fremvise aktiviteter via sin forskningsprofil. Mange forskere mener, at registrering af faglige aktiviteter, er med til at fremvise dem som "hele forskere" fremfor fremvisning af publikationer alene.

På Roskilde Universitetsbibliotek anbefaler vi, at du inddaterer alle relevante forskningsaktiviteter i Pure, f.eks. redaktørarbejde, deltagelse i konferencer, oplæg på konferencer og lign. Alle registrerede aktiviteter er synlige på Roskilde Universitets forskningsportal og relateres til den enkelte forskers organisatoriske enheder.
Bemærk, at der ikke godkendes eller valideres på indberettede aktiviteter. Det er derfor meget vigtigt, at der læses grundig korrektur.

Følgende aktiviteter kan blandt andet indberettes til Pure:

  •     Peer review arbejde (Kun løbende redaktørarbejde. Afsluttede værker skal indberettes som en publikation. Se særskilt manual)
  •     Deltagelse i konferencer og lign. begivenheder
  •     Foredrag og mundtlige bidrag
  •     Medlem af udvalg, bedømmelsesudvalg, råd og nævn
  •     Eksamination og censoraktivitet
  •     Gæsteforelæsninger ved andre universiteter

Indberetning af redaktørarbejde som Aktivitet

Denne manual viser hvordan du kan indberette dir arbejde som redaktør til Pure.