Skip to Main Content

Forskningsregistrering på RUC : Kontakt

RUCforsk teamet består af personale ansat på Roskilde Universitetsbibliotek (Det Kgl. Bibliotek) samt Roskilde universitet. Teamet varetager alle opgaver forbundet med forskningsregistreringen i Pure i tæt samarbejde med RUC. Vi arbejder med support, drift og udvikling af forskningsregistreringen ved Roskilde Universitet, og har følgende indsatsområder:

  • Synliggørelse af forskningen på RUC
  • Bakke op om og informere om Open Access-initiativet, og den frie tilgængeliggørelse af forskningspublikationer, hvor det er muligt
  • Formidling og vejledning omkring publiceringsstrategier
  • Rapportudtræk til institutledere og direktion på RUC

Derudover varetager vi sideløbende den daglige drift og support af Pure, og hjælper brugerne af systemet med problemstillinger omkring forskningsregistreringen. Teamet har endvidere det overordnede ansvar for valideringen af forskningsåret ved Roskilde Universitet.

Alle spørgsmål til forskningsregistrering kan stiles til RUCforsk teamet på Roskilde Universitetsbibliotek.

Skriv til rucforsk@kb.dk

Vi bestræber os på at besvare dit spørgsmål så hurtigt som muligt.