Skip to Main Content

Open Access (English version): Welcome

Guide for Roskilde Universitet

Denne guide indeholder information om Open Access, særligt for ansatte på Roskilde Universitet. Guiden er udarbejdet af Roskilde Universitetsbibliotek. Har du spørgsmål, eller ønsker du at genbruge indhold fra siden, kan du kontakte os på rub-openaccess(at)kb.dk

Typer af Open Access

Danmarks Nationale Strategi for Open Access har fokus på to typer af Open Access – den grønne og den gyldne
model.

  • Grøn Open Access betyder, at forfatteren kan arkivere artiklen vederlagsfrit i et åbent arkiv. Forlagets/tidsskriftets betingelser afgør, om det er preprint, Accepteret Manuskript (postprint), et evt. proof eller forlagets version der kan arkiveres.
  • Gylden Open Access betyder, at der skal betales et engangsbeløb til forlaget for, at de publicerer artiklen, så den bliver gjort frit tilgængelig for alle.

Open Access på RUC

I RUC's publiceringspolitik fra juli 2019, står bl.a. følgende:

"RUC søger at sikre fri og åben adgang til universitetets forskning og ønsker derfor at fremme publicering, der rummer mulighed for fri adgang (Open Access) til forskningsresultater."

Men hvad er Open Access, hvorfor er det vigtigt, og hvordan påvirker det den enkelte forsker?

I denne LibGuide kan der findes information om Open Access typer, indgåelse af kontrakter med forlagene, opfyldelse af lokale RUC krav samt de nationale Open Access krav.

Open access explained

Hvad kan vi hjælpe med?

Du kan skrive til os på:
rub-openaccess(at)kb.dk

Biblioteket kan hjælpe med de spørgsmål og problemstillinger der opstår, når man ønsker at vide mere om, og agere i forhold til, Open Access.

Eksempler på hvad kan vi hjælpe med:

  • Hvilke regler for Open Access er gældende for den forskningsbevilling der er modtaget?
  • Hvordan forholder man sig til bidrag i monografier?
  • Hvilke informationer får man via SHERPA/RoMEO - og hvad er det?
  • Manual til Pure om den konkrete arkivering i Pure

Vi kommer meget gerne ud til institut- eller forskningsgruppemøder og holder oplæg om Open Access.

 

 

GDPR og Copyright

Nedenstående information bliver viderebragt på vegne af SFU for de to systemer som Styrelsen har ansvar for; Danmarks Forskningsportal og Open Access-indikatoren:

"Roskilde Universitets forskningsportal; forskning.ruc.dk, bygger på PURE, et CRIS (Current Research Information System) og fuldtekstarkiv udbudt af firmaet Elsevier. PURE har på RUC siden 2008 været i brug til forskningsregistrering og administreres af Roskilde Universitetsbibliotek.

Informationer om publikationer m.m. registreret i PURE offentliggøres på RUC’s hjemmeside og trækkes ud og formidles via en række andre systemer, deriblandt Danmarks ForskningsportalOpen Access-indikatoren, m.fl., hvorfra informationerne kan anvendes til analyseformål. 

Læs om Styrelsen for Forskning og Uddannelses behandling af personoplysninger i forbindelse med Open Access-Indikatoren.