Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Forskningsregistrering på RUC : Kontakt

RUCforsk teamet består i det daglige af 4 personer, der varetager alle opgaver forbundet med forskningsregistreringen i Pure. Vi arbejder med support, drift og udvikling af forskningsregistreringen ved Roskilde Universitet, og har følgende indsatsområder:

  • Synliggørelse af forskningen på RUC
  • Bakke op om og informere om Open Access-initiativet, og tilgængeliggøre forskningspublikationer, hvor det er muligt
  • Formidling og vejledning omkring publiceringsstrategier
  • Rapportudtræk til institutledere og direktion på RUC

Derudover varetager vi sideløbende den daglige drift og support af Pure, og hjælper de personlige brugere og indberetningsansvarlige med problemstillinger omkring forskningsregistrering. Teamet har endvidere det overordnede ansvar for valideringen af forskningsåret ved Roskilde Universitet.

Alle spørgsmål til forskningsregistrering kan stiles til RUCforsk teamet på Roskilde Universitetsbibliotek.

Skriv til rucforsk@kb.dk

Vi bestræber os på at besvare dit spørgsmål så hurtigt som muligt.