Skip to Main Content

Forskningsregistrering på RUC : Forskningsregistrering

Når du er ansat på RUC, skal du registrere alle dine publikationer i Pure.
Pure er et forskningsregistreringssystem, som alle danske universiteter, samt en række andre forskningsinstitutioner, benytter.
Ud over publikationer, kan en række andet indhold også registreres, heriblandt modtagelse af priser, deltagelse i konferencer, projektdeltagelse mm.
Data fra Pure bliver bl.a. brugt  til RUC's forskningsevaluering samt institutevalueringerne, og det er derfor vigtigt, at alle publikationer mm. registreres korrekt.

Fanerne på denne side indeholder relevant information om forskningsregistrering, samt hvilke krav der stilles til dette på RUC. Du kan desuden finde manualer til opbygning af din profil på forskning.ruc.dk, der er afspejler dine indberetninger i Pure systemet, samt anden vigtig information om forskningsregistreringen i Pure generelt.

Indberetning af publikationer, der ikke er skrevet på RUC

Ønsker du at registrere publikationer i Pure, du har skrevet før din ansættelse på RUC, kan du gøre flere ting.

  1. Bede Roskilde Universitetsbibliotek importere publikationerne fra din tidligere ansættelse – dette er muligt, hvis du har været ansat på en dansk forskningsinstitution, der anvender Pure. Du kan kontakte os på rucforsk@kb.dk
  2. Du kan prøve at importere publikationer fra Scopus til Pure, se vejledning her.
  3. Du kan overføre publikationer fra ORCID, se vejledning her.
  4. Du kan indberette publikationer manuelt.

Du kan finde en generel manual til indberetning af publikationer til Pure her.

Link til Pure

Ovenstående link giver adgang til Pure for RUC-ansatte.
Hvis du bør have adgang til Pure, men bliver nægtet adgang til systemet, kontakt da venligst Servicedesk på RUC på servicedesk@ruc.dk

Vigtig information fra Pure teamet

Vi gør opmærksom på, at angivelsen af den enkelte forskers bidrag (forskning, formidling, undervisning, rådgivning samt peer review / ikke peer review), påhviler forskeren. Den endelige validering af publikationer i Pure teamet, erstatter ikke dette ansvar.

GDPR og Copyright

Nedenstående information bliver viderebragt på vegne af SFU for de to systemer som Styrelsen har ansvar for; Danmarks Forskningsportal og Open Access-indikatoren:

"Roskilde Universitets forskningsportal; forskning.ruc.dk, bygger på PURE, et CRIS (Current Research Information System) og fuldtekstarkiv udbudt af firmaet Elsevier. PURE har på RUC siden 2008 været i brug til forskningsregistrering og administreres af Roskilde Universitetsbibliotek.

Informationer om publikationer m.m. registreret i PURE offentliggøres på RUC’s hjemmeside og trækkes ud og formidles via en række andre systemer, deriblandt Danmarks ForskningsportalOpen Access-indikatoren, m.fl., hvorfra informationerne kan anvendes til analyseformål. 

Læs om Styrelsen for Forskning og Uddannelses behandling af personoplysninger i forbindelse med Open Access-Indikatoren.