Skip to Main Content

Ophavsret: Ophavsret for studerende

Guide til ophavsret i undervisning, forskning og som studerende

Kopiering af studiebøger

Læs meget mere om reglerne for køb, salg og kopiering af dine studiebøger hos dette projekt fra Rettighedsalliancen

Studerendes rettigheder ved E-læring

Undervislovligt.dk kan du læse mere om dine rettigheder som studerende i forhold til E-undervisning.

Ophavsret på dine egne købte materialer

Du køber selvfølgelig også bøger selv - og her skal du være opmærksom på følgende

Kopiering af egne trykte bøger
Du må gerne kopiere en trykt bog, men kun til privat brug, dvs. til dig selv eller personer i din omgangskreds. Du må kun kopiere den i 1-2 eksemplarer. Hvis du nøjes med at kopiere et par sider, må du tage op til 5-6 kopier af hver side.

Hvis du derimod vælger at scanne bogen er det kun er dig selv og medlemmer af din husstand, som må benytte det scannede eksemplar.

Det er ikke tilladt at bruge kopibutikker til at lave kopier af f.eks lærebøger. Her må du kun kopiere dine egne opgaver eller andres værker, hvis de har givet dig tilladelse til det.

Kopiering af egne købte E-bøger

Hvis du har købt en e-bog, må du kopiere den til dig selv eller til din husstand. Dvs. at du gerne må lave en digital kopi og f.eks. give din sambo adgang til den. Derimod må du ikke dele en e-bog med andre uden for husstanden som venner, studiekammerater, internetgrupper m.m. Beboerne på dit kollegie tæller heller ikke med i husstanden.

Kopiering fra hjemmesider
Indholdet på hjemmesider er også beskyttet af ophavsretten. Derfor må du ikke uden videre kopiere tekst, lyd eller billeder fra en hjemmeside. Den slags kopiering må kun ske, hvis det er til privat brug indenfor din husstand, eller hvis hjemmesidens indehaver udtrykkeligt har anført, at indholdet på siden må kopieres. Derfor kan du heller ikke lovligt dele indhold fra online læringsværktøjer eller opslagsbøger, som du har købt licens til eller fået adgang til igennem dit studie.

Brug af billeder i specialet

Din ophavsret på RUC som studerende og som bruger af biblioteket

Brug af billeder

Når du laver opgaver og oplæg kan du fra tid til anden brug for billeder. Almindeligvis må du ikke kopiere billeder fra internettet, tidsskrifter, bøger eller andre steder uden at få lov af ophavsmanden til disse billeder. Det kan i visse tilfælde fremgå tydeligt af billede, at du godt må bruge det. Hvis ophavsretten er udløbet må det gerne benyttes (du skal dog stadig kreditere ophavsmanden).

RUC har indgået en licensaftale med VISDA, som supplerer aftalen om undervisningskopier mellem Copydan Tekst & Node og universiteterne. Aftalen giver med enkelte begrænsninger og undtagelser RUCs undervisere og studerende lov til at bruge billeder til undervisningsformål. Det gælder alle former for billedkunst, såsom fotografier, tegninger, illustrationer, malerier, skulpturer, kunsthåndværk, grafik mm. Der er ingen begrænsning på, hvor mange billeder, der må bruges, men du skal huske altid at skrive kunstnerens navn nedenunder eller i nærheden af billedet. Vær opmærksom på, at brug af billeder med ophavsret i f.eks. en projektrapport forudsætter, at rapporten er adgangsbeskyttet, og derfor ikke må kunne tilgås fra platforme, som er offentligt tilgængelige. Se den fulde aftale med begrænsninger og undtagelser her

Kopiering af trykte bøger som RUC studerende
Du må gerne kopiere trykte bøger på biblioteket, men det skal være til privat brug. Det vil sige, at du må lave en kopi til dig selv og eller til andre i din husstand til enkelte tætte venner eller en lille kreds af studiekammerater. Tager du en digital kopi af en bog, så er det udelukkende dig selv som må bruge den.

Kopiering af E-bøger som RUC studerende
E-bøger må du ikke laver kopier af eller dele med andre. Det vil sige, at du f.eks. må ikke videresende en E-bog, dele den via Moodle, udskrive den og give kopierne videre til andre.

Musik

Det kan være at du får brug for musik i nogle af dine opgaver. I dette tilfælde skal du have tilladelse fra ophavsmændene. Du kan også finde lovlig musik som du kan bruge.

Links
Du må gerne linke til lovligt materiale på internettet. Du må ikke kopiere siden og sætte den ind i en opgave medmindre du har fået lov af ophavsmanden.

Optagelse af undervisning på RUC
Du må ikke optage en undervisning og lægge den ud på internettet uden samtykke fra dine medstuderende og din underviser. Omvendt skal din underviser også bede dig om lov til at optage f.eks. en webcast, hvis du er aktiv deltagende. Webcasten må ikke offentliggøres med mindre du har samtykket.

Dine egne produktioner
Du er ophavsmand til dine egne opgaver, dine præsentationer osv. Du er dermed beskyttet af ophavsretsloven og andre må ikke bruge dine værker uden tilladelse. Din underviser må f.eks. ikke lægge din opgave op på Moodle uden dit samtykke osv.

Hjælp til at undgå at plagiere

Du må ikke genbruge andres værker uden at kreditere dem. Hvis du gør det, så har du lavet plagiering og det kan have alvorlige konsekvenser for din studietid.

Plagiering af egne værker

Hvis du tager bidder fra tidligere opgaver, som du har afleveret på RUC og ikke har kildeangivet, hvor indholdet stammer fra, er dette også plagiering.

Se Kulturministeriet folder God citatskik og plagiat i tekster her

Bliv klogere på emnet plagiering hos projektet Stop Plagiat:

Hvordan kan du benytte citater i dine tekster?

  • skal indskrænke sig til det allermest nødvendige
  • må kun være en mindre del af det værk, der citeres fra
  • skal have et formål i det værk, som du selv skriver
  • må kun udgøre en mindre del af dit eget værk
  • skal markeres, så det er tydeligt, hvor dit citat starter og slutter
  • skal altid kildeangives: du skal angive, hvor citatet stammer fra og hvem ophavsmanden er

Du må gerne citere fra et værk uden først at bede ophavsmanden om lov, men ovenstående regler skal overholdes for at gøre det korrekt.

Om denne guide

Husk at ansvaret for at overholde de gældende regler om ophavsret påhviler brugeren af et givent materiale. Oplysningerne i denne guide er ment som inspiration og generel vejledning og udgør derfor ikke og kan ikke erstatte personlig juridisk rådgivning.