Skip to Main Content

Forskersupport: Når du publicerer

RUC's publiceringspolitik

RUC's publiceringspolitik fra juli 2019 kan findes her (kan kun tilgås med RUC login)

Open Access (OA)

Open Access (OA) kan hjælpe dig med at gøre dine videnskabelige publikationer mere tilgængelige online, og dermed potentielt øge dine citationer. Biblioteket kan hjælpe dig med at uploade artikler til Pure, og kan også hjælpe dig med at afgøre embargoperioden ud fra forudsætning om, at du har publiceret via en standardkontrakt med forlaget. Andre typer kontrakter skal undersøges nærmere. Vi kan kontaktes på forskersupport@kb.dk. Du kan læse mere om OA via bibliotekets guide her.

Valg af tidsskrift

Biblioteket kan hjælpe med at undersøge forskellige forhold, som kan have betydning for dit valg af tidsskrift. Det kan f.eks. være tidsskriftets emneområder, Open Access muligheder, Impact Factor, Article Processing Charges (APC), databaseindeksering, behandlingstid/optagelsesrater, mv. Kontakt forskersupport@kb.dk for hjælp.

Tidsskrift.dk

Udgiv et online tidsskrift gratis

Det Kgl. Bibliotek tilbyder tidsskriftsredaktioner tilknyttet danske universiteter m.fl. at udgive tidsskrifter gratis på tidsskrift.dk.


tidsskrift.dk er en server, der er bygget på Open Journal Systems (OJS), og den fungerer som en publiceringsplatform til elektroniske tidsskrifter. OJS kan håndtere såvel det redaktionelle arbejde - kommunikationen mellem redaktion, bedømmere og forfattere - som den endelige online-publikation. På tidsskrift.dk får alle tidsskrifter deres egen hjemmeside, hvor deres udgivelser kan tilgås.

Vi afholder kurser, der hjælper jeres redaktion godt i gang med at bruge OJS. I får hjælp til at få opsat jeres hjemmeside og lærer, hvordan I foretager det redaktionelle arbejde i systemet.

Hvis du er interesseret i at udgive dit online tidsskrift på tidsskrift.dk, kan du starte med at læse mere om hvem, der kan udgive på tidsskrift.dk og kriterier til redaktionen. Tag herefter kontakt til os i redaktionen på tidsskrift.dk.

Fordelene ved at udgive på tidsskrift.dk

  • Det er gratis for de enkelte redaktioner at publicere tidsskrifter på tidsskrift.dk. Tidsskriftet indgår en kontrakt med Det Kgl. Bibliotek, hvor servicen vedr. etablering, drift og efterfølgende support er nærmere beskrevet.
  • tidsskrift.dk understøtter hele det redaktionelle workflow fra call-for-paper, til indsendelse af artikel, fagfællebedømmelse og udgivelse. tidsskrift.dk gør det med andre ord muligt at samle hele det redaktionelle arbejde ét sted.
  • I samarbejde med den enkelte redaktion hjælper Det Kgl. Bibliotek med at etablere tidsskriftets side på tidsskrift.dk. Redaktioner tilbydes en grundig indføring i opsætning og brug af den anvendte publiceringssoftware, OJS.
  • På tidsskrift.dk kan redaktioner udgive tidsskrifter som Open Access. Open Access betyder, at læsere kan få adgang til tidsskriftets indhold uden login og betaling. Vælger I at publicere jeres tidsskrift som Open Access, kan det nå bredere ud - til andre forskere og det øvrige samfund.
  • Det Kgl. Bibliotek hjælper gerne redaktionerne med at tilknytte et Digital Object Identifier (DOI) til tidsskriftets artikler samt vejleder i, hvordan tidsskriftet kan blive optaget i Directory of Open Access Journals (DOAJ). Disse tiltag øger tidsskriftets synlighed, gennemslagskraft og videnskabelige troværdighed.

Forskningsregistrering i Pure

Pure er RUC's registreringssystem til brug for registrering af alle RUC forskeres publikationer, aktiviteter, projekter oma. Alle data fra Pure vises på RUC's hjemmeside under forskning.ruc.dk. Du kan få adgang til pure via rucforsk.ruc.dk. Du kan læse mere om forskningsregistrering her.

Forskningsdata tilknyttet publikationer

Når du publicerer dine forskningsdata anbefales at tilknytte en Digital Object Identifier (DOI). En DOI er et unikt og permanent ID til dine forskningsdata. Med en DOI kan dine forskningsdata entydigt identificeres, de kan citeres, og der kan skabes adgang til dine forskningsdata over lang tid. Læs mere her.

Indholdsfortegnelser og søgeprofiler

De fleste forlag tilbyder gratis fremsendelse af nye indholdsfortegnelser (TOC alerts) enten som e-mail eller som RSS. Man opretter en personlig konto på forlagets hjemmeside og tilmelder og framelder sine indholdsfortegnelser via denne konto.
De fleste databaser og mange store forlag med elektroniske tidsskrifter tilbyder på tilsvarende måde at fremsende resultatet af søgeprofiler jævnligt. Dette betyder, at man kan foretage en emnemæssig overvågning af et eller flere faglige områder i alle tidsskrifter, som er tilgængelige i de respektive databaser eller forlagspakker. Søgeprofiler opretter man også via en personlig konto.
Kontakt Gry Fersum her hvis du har spørgsmål eller gerne vil have hjælp til ovenstående.

Ophavsret når du publicerer

Publicering og ophavsrettigheder

Ophavsretten til dine publikationer tilkommer som hovedregel dig som forsker, med mindre andet er aftalt mellem dig og din arbejdsplads/institution. Ved publicering skal du være opmærksom på, om du afskriver din ophavsret til forlaget. Dette har betydning for din ret til at parallel-publicere. 

Biblioteket yder rådgivning om publicering og ophavsrettigheder. Dels via hjemmesiden, men også gennem direkte kontakt/netværk til institutterne/forskerne ved f.eks. mødedeltagelse, undervisning, pjecer, workshops m.m. Læs mere om ophavsret her eller kontakt os på RUB-ophavsret@kb.dk

Licenser til forskningsdata

Når du publicerer dine forskningsdata, bør du overveje hvilken licens du tilknytter. I mange repositorier har du mulighed for at vælge mellem flere licenstyper. Hvis du vil give mere rettigheder til dine forskningsdata, kan du overveje at tilknytte en Creative Commons licens. En Creative Commons licens lader dig skræddersy din ophavsret til dine forskningsdata, som du har lyst til. Der er i alt seks forskellige licenser der kan tilknyttes. Læs mere i LibGuiden om ophavsret her eller på Creative Commons hjemmeside her.