Skip to Main Content

Ophavsret: Creative Commons

Guide til ophavsret i undervisning, forskning og som studerende

Hvad er Creative Commons?

Hvis du selv har skabt et værk - det kan være en tekst, et billede, en PowerPoint præsentation, en video m.m. og gerne vil dele det, i et eller andet omgang, med andre uden at de skal spørge dig om lov og under hvilke forudsætninger kan en Creative Commons licens være en løsning. Creative Commons er en standardiseret metode til at markere i hvilken udstrækning man accepterer, at ens værk bliver brugt, delt og kopieret.

Skræddersy en licens til benyttelsen af dit værk

En Creative Commons licens lader dig skræddersy din ophavsret til dit værk, som du har lyst til. Hvis andre gerne må bruge dit værk frit og kvit, så sætter du en CC-BY licens på dit værk. Hvis andre ikke må tjene penge på dit værk sætter du et Ikke-kommerciel tag til dit værk osv. På den måde kan du dele dit værk med andre og selv bestemme, hvordan dit værk skal bruges. Alle Creative Commons værker skal krediteres. Det vil sige, at når du bruger et Creative Commons værk uanset de foreskrevne rettigheder, så skal du huske at nævne ophavsmandens navn.

Hent mere information om Creative Commons

Creative Commons licenserne blev første gang brugt i 2001. Man fandt, at der online var et øget behov for smidigt og let at kunne dele værker uden at ophavsmanden altid skulle kontaktes for tilladelse. Dermed blev Creative Commons en måde at dele værker på, hvor både bruger og ophavsmanden kunne have klare rammer for brug.

Creative Commons er bindende

Når man som ophavsmand først har tildelt ens værk en CC-licens, så kan man ikke ændre betingelserne. Det betyder, at man ikke senere kan lave en anden licens til samme værk. Bordet fanger. Så overvej nøje, hvad du vil have, at andre kan gøre med dit værk.

Benyttelse af andres værker med CreativeCommons licens

Inden du benytter et værk må du sætte dig ind i Creative Commons rettighederne, så du ikke krænker deres ophavsret.

De 6 grundlicenser

Navngivelse (by)

by

Denne licens tillader andre at distribuere dit værk og bearbejde, herunder ændre (”remixe”) og tilpasse, selv kommercielt, så længe de krediterer dig for det originale værk. Denne licens er den mindst restriktive af de licenser, der udbydes med hensyn til hvordan andre kan benytte dine værker under Navngivelse

 

Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-sa)

bynd

Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk, herunder også med kommercielt sigte, så længe de krediterer dig og licenserer det nye værk under tilsvarende vilkår. Denne licens sammenlignes ofte med Open Source Software licenser. Ethvert nyt værk, der bygger på dit, bærer samme licens, hvorfor enhver bearbejdelse også vil tillade kommerciel brug.

 

Navngivelse – Ingen bearbejdelser (by-nd)

by

Denne licens tillader spredning af værket til offentligheden, kommerciel såvel som ikke-kommerciel, så længe værket distribueres uændret og i sin helhed med kreditering til dig

 

Navngivelse –Ikke-kommerciel (by-nc)

by

Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk med et ikke-kommercielt sigte. De nye værker skal kreditere dig og have et ikke-kommercielt sigte, men behøver ikke at blive licenseret under tilsvarende vilkår

 

Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-nc-sa)

byncnd

Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk med et ikke-kommercielt sigte på betingelse af, at de krediterer dig og licenserer det nye værk på tilsvarende vilkår. Andre kan downloade og sprede dit værk til offentligheden ligesom ved by-nc-nd licensen, men de må også oversætte, ændre og forfatte nye værker baseret på dit værk. Alle nye værker baseret på dit værk skal licenseres under en tilsvarende licens, hvorfor enhver bearbejdelse også vil forblive ikke-kommerciel.

 

Navngivelse – Ikke-kommerciel – Ingen Bearbejdede Værker (by-nc-nd)

Dene licens tillader alene spredning af værket til offentligheden. Den tillader andre at downloade dine værker og dele dem med andre, så længe de krediterer dig og linker tilbage til dig. De kan dog ikke på nogen måde ændre værkerne eller anvende dem kommercielt.

(Kilde: CreativeCommons.dk) 

Beskrivelse af licenstyper i Creative Commons

Du vælger mellem en række vilkår som du sammensætter til en licens se info om de 6 grundlicenser her på siden:

BY - Navngivelse. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og anvende dit værk – og afledte værker baseret på det – men brugeren skal kreditere værket på den måde, du har angivet.

 

NC - Ikke-Kommerciel. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og udøve dit værk – og afledte værker baseret på det – men brugeren må kun bruge værket til ikke-kommercielle formål.

 

ND - Ingen bearbejdelser. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og udøve dit værk, men brugeren må ikke ændre, bearbejde eller bygge videre på det.

 

SA - Del På Samme Vilkår. Du lader andre ændre, bearbejde eller bygge videre på dette værk. Brugeren må kun videresprede det resulterende værk under en identisk licens

(Kilde: CreativeCommons.dk)

Creative Commons kort og godt

Om denne guide

Husk at ansvaret for at overholde de gældende regler om ophavsret påhviler brugeren af et givent materiale. Oplysningerne i denne guide er ment som inspiration og generel vejledning og udgør derfor ikke og kan ikke erstatte personlig juridisk rådgivning.